Utolsó frissítés: 2015-02-23

Aktualizált JELÖLŐBIZOTTSÁGI KÖRLEVÉL

 

Magyarországi Quarter Horse Tenyésztők Egyesülete

Magyarországi Paint Horse Tenyésztők Egyesülete

Appaloosa Horse Club Magyarország

 

2040 Budaörs, Építők u. 2-4.

 

 

A Magyarországi Quarter Horse Tenyésztők Egyesületének 2013. október 12-i rendkívüli közgyűlésén - a vezetőség lemondása miatt - tisztújítás vált szükségessé.

 

A közgyűlés jelölőbizottság felállításáról döntött. Ennek tagjai:

Elnök:                         Istenes Csilla

Tagok:                        Kurcsics Rita és

           Dr. Drén A. Csaba

 

A jelölő bizottság 2013. október 15-én tartott megbeszélésén körlevél kiküldése mellett döntött.

 

Az alapszabály szerint (lásd itt: http://www.hqha.hu/) a jelölő bizottság a következő betöltendő tisztségre várja a jelöléseket:

 

Elnök

Elnökhelyettes

Titkár

(Nemzetközi kapcsolatok igazgatója)

 

A betöltendő tisztségek feladatköreit lásd az 1. számú mellékletben a lap alján jobb oldalt!

 

Jelölhető mindazon egyesületi tag, aki 2014. január 31. napján tagja az egyesületnek.

Jelölt csak egyesületi tag tehet.

 

A tagsági feltételeket: lásd a 2. számú mellékletben a lap alján jobb oldalt!

 

A jelölés menete:

A jelöléseket és a jelöltek programját elektronikus úton az aqhajeloles@gmail.hu e-mail címen , illetve a rendkívüli közgyűlés napján 2014. január 31-én fogadja a jelölőbizottság. A jelölések megtehetőek a 3. számú mellékletben található jelölőlapon. A jelöléseket és a programokat az Egyesület Facebook oldalán valamint a HQHA hivatalos oldalán is közzé tesszük:

 

https://www.facebook.com/pages/HQHA-Magyarorsz%C3%A1gi-Quarter-Horse-Teny%C3%A9szt%C5%91k-Egyes%C3%BClete/286960111363172

 

http://www.hqha.hu/  

 

A jelöléshez szükséges egyéb háttér információk az Egyesület hivatalos honlapján  találhatóak: http://www.hqha.hu/

 

A rendkívüli közgyűlésen a tisztújító közgyűlés időpontjakét - egyeztetések után - 2014. január 31-ét jelöltem ki.

 

A 2014 évi tagdíjak befizetése történhet:

1. banki átutalással a következő bankszámla számon: KDB Bank: 13520405-24001098-40110000, vagy

2. a helyszínen, 2014. január 31-én kézpénzzel.

Banki átutalás esetén a megjegyzésben kérjük feltüntetni a befizető pontos nevét és az „aqha 2013 vagy 2014-es tagdíj” megjegyzést. Megtörtént banki átutalás esetén kérem, hogy hozza magával az igazoló bizonylatot!

 

A hatályos alapszabály a következőképen rendelkezik a szavazás menetéről:

„Minden tagi szavazással eldöntendő ügyben a tagokat egy-egy szavazati jog il-leti meg. Ahhoz, hogy egy tag élhessen szavazati jogával, fizikailag jelen kell lennie. Az egyesületi tagok a tagsági jogaikat csak személyesen gyakorolhatják..”

 

Kérünk minden érintettet, hogy lehetőségei szerint az ismerettségi körében lévő QH-PH-App. lóval rendelkező lótulajdonosnak szíveskedjen továbbítani e körlevelet!

 

Köszönettel:

Istenes Csilla    

LETÖLTÉSEK:

1. számú MELLÉKLET / Feladatkörök

2. számú MELLÉKLET / Tagsági feltételek

3. számú MELLÉKLET / JELŐLŐLAP                          

4. számú MELLÉKLET / BELÉPÉSI NYILATKOZAT

ELÉRHETŐSÉGEK:

MELLÉKLETEK:

HÍREK, aktualitások 2014
HÍREK, aktualitások 2014

Eddigi látogatóink száma 2013-10-19-től:

HQHA Facebook oldala

(Itt elmondhatja véleményét):

Közgyűlési  Meghívó

 
 
Tisztelt  Egyesületi Tagtárs, Tisztelt Érdeklődő!
 
Értesítem Önt, hogy a Magyarországi Quarter Horse Tenyésztők & a Magyarországi Paint Horse Tenyésztők Egyesülete & az Appaloosa Horse Club Magyarország tisztújító közgyűlését az alapszabály 10. §.  5 pontja alapján az alábbi időpontban és helyszínen – más kezdeményezés híján - összehívom:
 
 
2014. január 31. napján (pénteken) 17,00 órakor
a
Magyar Sport Házában
Istvánmezei út 1-3., 1146 Budapest
 
 
Amennyiben bármely ok miatt az összehívott közgyűlés határozatképtelen lenne, úgy a megismételt közgyűlést a megadott helyszínre, ugyanezen napirenddel, 2014. január 31. napján (pénteken) 17,30 órájára hívom össze. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
 
A közgyűlés napirendi pontjai:
 
1.    Levezetőelnök, jegyzőkönyvvezető megválasztása.
2.   Tisztségviselők megválasztás
3.    Az új vezetőség által a következő közgyűlés időpontjának és helyének kijelölése.
 
A közgyűlésen való részvételére feltétlenül számítunk.
 
Kelt: Szentes, 2014. január 15. napján.
 
Kérem elolvasni a lentebb található  módosított jelölő bizottsági körlevelet, mert abban minden szükséges dokumentum és szabály, valamint változtatás benne van!
 
Továbbá kérem figyelemmel kísérni a http://www.hqha.hu/ oldalt, különös tekintettel a közgyűlés előtti napon és/vagy az elindulás előtt, mert az esetleges változásokat már csak itt közöljük!!!!!!
 
A címlistát az eddigi emailekből másoltam ki! Elnézést azért, ha valaki kéretlenül kapta. Ha le szeretne iratkozni a HQHA levelező listájáról , akkor ezt válasz emailben jelezze nekem vissza, és kihúzom a listából, hogy több ilyen emailt ne kapjon!
                                                                          
 
                                                                                      Tisztelettel,  Istenes Csilla
Jelölőbizottsági elnök     
ELNÖK:

BACSÓ BEÁTA

DÖRNYEI JÓZSEF

KÁROLY ATTILA

KURCSICS ISTVÁN

ELNÖK HELYETTES:

BACSÓ BEÁTA

CSÖLLE ÁGNES

DRÉN CSABA dr.

FEJÉR TIBOR

ISTENES CSILLA

KÁROLY ATTILA

KUN PÉTER dr.

SZALONTAI ZOLTÁN

SZEGEZDI ATTILA

TITKÁR:

CSÁNYI EDINA

CSÖLLE ÁGNES

DÖRNYEI JÓZSEF

HEGEDŰS BRIGITTA

ISTENES CSILLA

KOVÁCS ANITA

SZALONTAI ZOLTÁN

JELÖLTEK

(névsor szerint rendezve):

Szalontai Zoltán levele a Tagsághoz, Lótulajdonosokhoz:

 

"Tájékoztatásul küldöm a HQHA esedékes tisztújító közgyűlésén a vezetői pozíciók betöltésére pályázó Dörnyei József, Károly Attila, Dr. Kun Péter, Nádor József, Szalontai Zoltán közös cselekvési programját:

 

HQHA MEGÚJÍTÁSI PROGRAM TERVEZET

 

Dörnyei József, Károly Attila, dr. Kun Péter, Nádor József és Szalontai Zoltán, mint a western sportlovaglás szervezeti irányításában jártas és eredményes csapat, fel kívánjuk vállalni a HQHA elodázhatatlan megreformálását, a jogszerűtlen és alapszabály ellenes gyakorlat felszámolását, eredményes, átlátható, jogszerű és fenntartható működés megteremtését. Az amerikai lófajták tenyésztésének szakmai támogatását, a hatósági-nyilvántartási feladatok gyors, szakszerű ellátását, a HQHA tagok és a nem tag lótulajdonosok érdekérvényesítését, tájékoztatását, kiszolgálását, koordinálását, motiválását, a közösségi élet szervezését professzionális színvonalra kívánjuk emelni.

 

A következő célokat és feladatokat tervezzük az egyesület vezetőiként 2 éven belül elérni, megvalósítani:

 

 • A HQHA körüli áldatlan állapotok azonnali felszámolása
 • Új, elkötelezett, kreatív, nagy munkabírású HQHA vezetőség választása, akik új erővel, elkötelezetten a változások élére állnak
 • Minimum két idegen nyelven beszélő, széleskörű támogatást élvező elnök megválasztása
 • HQHA alapszabály felülvizsgálata, átdolgozása, korszerűsítése
 • HQHA jogszabályokból adódó kötelezettségeinek (könyvelés, közhasznúsági jelentés, adózás, kötelező nyilvántartások, stb.) áttekintése, a hiányosságok pótlása, problémák, jogszerűtlenségek felszámolása
 • HQHA titkári pozíció megpályáztatása, idegen nyelveket beszélő titkár kinevezése
 • HQHA tenyésztés vezető állás megpályáztatása, az állás finanszírozásának megteremtése
 • HQHA honlap elkészítése, üzemeltetése, finanszírozás megteremtése
 • HQHA alapszabály publikálása a honlapon
 • Tagnyilvántartás elkészítése, naprakész vezetése/publikálása a HQHA honlapon
 • Új tag belépésére, tagsági meghosszabbítására on-line lehetőség biztosítása a HQHA honlapon
 • QH, PH és APP lovak nyilvántartásának elkészítése, naprakész vezetése és publikálása a HQHA honlapon
 • Tenyészmén katalógus (származási lap, fotók, filmek, eredménylisták) elkészítése, aktualizásála és publikálása a HQHA honlapon
 • Csikóbejelentés on-line lehetőségének biztosítása a honlapon
 • On-line support rendszer kiépítése a honlapon, s azon keresztül minden megkeresésre 24 órán belül hivatalos reagálás
 • Amerikai szervezeteknél eljárás ügyintézések során a tagok helyett, azok megbízásából (stallion breeding reports, DNA kit, csikóbejelentés, transfer report, stb.) térítés ellenében
 • Évente egy alkalommal HQHA JAMBOREE rendezése a közösségi élet katalizálására
 • HQHA versenyek magas színvonalú rendezése, finanszírozás megteremtése
 • Média kapcsolatok rendszeres ápolása, sajtó kiszolgálása, az amerikai lófajták promotálása, rendszeres e-mail hírlevél üzemeltetése
 • Amerikai lófajták és a westernlovaglás népszerűsítése a nagy látogatottságú lovas és egyéb rendezvényeken (FEI Világkupa, Nemzeti Vágta, Nyeregszemle, Hortobágyi Lovasnapok, Nagy Sportágválasztó, lovasfesztiválok, egyéb rendezvények)
 • Nyílt oktatási nap szervezése, ahol az angolul nem tudó érdeklődők megtanulhatják az AQHA honlap, s azon belül különösen a Member Services szolgáltatások használatát, az űrlapok kitöltését, stb.
 • Évi minimum kettő összejövetel (közgyűlés, beszámolók, tervek, közös vacsora, beszélgetések) szervezése

 

 

Az esedékes vezetőség választáson ezzel az összeszokott, együttműködésben megedzett csapattal aspirálunk a HQHA vezetői tisztségeire. A felsorolt feladatok mennyisége indokolja a nagyobb létszámú vezetést, ezért javasoljuk a Közgyűlésnek, hogy az elnök és elnökhelyettes pozíciók helyett az egyesületet a jövőben 5 fős elnökség irányítsa, egyetlen elnök vezetésével, az elnökhelyettesi pozíció pedig szűnjön meg! Javasoljuk továbbá, hogy a titkári és a tenyésztésvezetői pozíció ne Közgyűlés által választott pozíció legyen, hanem az elnökség megbízása alapján kerüljön a titkár kinevezésre illetve a tenyésztésvezető alkalmazásra.

 

Csapatunk a több nyelvet beszélő, tenyésztési kérdésekben széleskörű tapasztalatokkal, és kapcsolatrendszerrel rendelkező Károly Attilát jelöli az elnöki pozícióra. Az 5 fő kizárólag együtt vállalja az elnökségben való szerepvállalást, más személyt – az általuk kiválasztott titkár és tenyésztésvezető személyén kívül - nem kíván az egyesület irányításába, a Közgyűlések közötti időszak döntéseibe, az elnökség munkájába bevonni.

 

Üdvözlettel:

 

Szalontai Zoltán"

 

Frankfurtban 2014. január 26-án az Európai Quarter Horse Tenyésztők Szövetségének (FEQHA)  gyűlésén Dr. Drén A. Csabát - a HQHA tenyésztésvezetőjét  - választották meg a szövetség új elnökének!

2014. január 31. napján (pénteken) 17,00 órakor a Magyar Sport Házában a HQHA megtartotta a tisztújító közgyűlését.

 

Az elnök személyére 4 elektronikus jelölés és egy helyi jelölés érkezett. A jelöltek közül: Károly Attila és Dr. Drén Csaba fogadta el a jelölést.

A szavazás végeredménye: 26 érvényes szavazatból 14-et Dr. Drén és 12-őt Károly A. kapott.

Így a HQHA új elnöke: dr. DRÉN A. CSABA lett.

 

Az elnök helyettes személyére 9 elektronikus jelölés érkezett. A jelöltek közül: Bacsó Beáta és Csölle Ágnes fogadta el a jelölést.

A szavazás végeredménye: 26 érvényes szavazatból 3 tartózkodással, 12-őt Csölle Ágnes és 11-et Bacsó Beáta kapott.

Így a HQHA új elnök helyettese: CSÖLLE ÁGNES lett.

 

A titkár személyére 7 elektronikus jelölés és egy helyi jelölés érkezett. A jelöltek közül: Kurcsics Rita és Hegedűs Brigitta fogadta el a jelölést.

A szavazás végeredménye: 26 érvényes szavazatból 6 tartózkodással, 4-et Hegedűs Brigitta és 15-öt Kurcsics Rita kapott.

Így a HQHA új titkára: KURCSICS RITA lett.

HÍREK, aktualitások 2015
HÍREK, aktualitások 2015
 

Közgyűlési  Meghívó

 
Tisztelt  Egyesületi Tagtárs !
 
Értesítem Önt, hogy aMagyarországi Quarter Horse Tenyésztők Egyesülete 2015. évi rendes közgyűlését
 
2015. február 27. napjának (péntek) 18.00 órájára
a
Symbol Budapest Étterembe
1036 Budapest, Bécsi út 56
összehívom.